แผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นตันผิวส้ม

มีเฉด 4 สีให้ท่านเลือก 


สีขมพู เขียว น้ำเงิน ขาว


ขนาด 2 มิล (1.22x2.44 เมตร)

ขนาด 3 มิล (1.22x2.44 เมตร)

ขนาด 4 มิล (1.22x2.44 เมตร)

ขนาด 2.5 มิล (1.22x1 เมตร)

ขนาด 2.7มิล (1.05x6 เมตร)

Visitors: 299,898