งานเชื่อม / งานประกอบ / ปั้มขึ้นรูป

บริษัท เศรษฐีสถาพร จำกัด ให้บริการขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบ รวมทั้งประกอบโดยใช้กาวเชื่อมคุณภาพสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อะคริลิคแปรรูปต่างๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจ Visitors: 299,898