น้ำยาประสานอะคริลิค

 

บริษัท เศรษฐีสถาพร จำกัด จำหน่ายน้ำยาประสาน/เชื่อมอะคริลิค               ใช้ในการประสานอะคริลิค Acrylic Mate และ Pan Glue

 

น้ำยาที่ได้จากการนำเอาสารเคมีมาผสมกัน จนเกิดเป็นสารที่มีองค์ประกอบใหม่ โดยสามารถนำไปใช้ในการประกอบชิ้นงานการแปรรูปจากแผ่นAcrylic ที่ต้องการความประณีตของชิ้นงานให้เกิดความสวยงามเป็นพิเศษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ไม่ทำให้ชิ้นงานเกิดฟองอากาศ คราบฝ้าขาว ทำให้แนวเชื่อมต่อของชื้นงานโปร่งใสสวยงาม 
2. ชะลอการแห้งตัวของน้ำยาอย่างฉับพลัน จีงสามารถขยับปรับแต่งชิ้นงานขณะเชื่อมต่อได้ และแนวเชื่อมต่อจะติดแน่นหลังจากน้ำยาแห้งตัวดีแล้ว 
3. ใช้ Acrylic Mate ตกแต่งชิ้นงานที่มีตำหนิหรือมีเครื่องขัดขัดเงาเข้าไปไม่ถึง จะทำให้ผิวหน้าชิ้นงานมีความมันวาวมากขึ้น 
4. แนวเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานแข็งแรง มีความใส เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความละเอียดสวยงามเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงาน 
5. ไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
น้ำยาประสานอะคริลิค Acrylic Mate (ขวดใหญ่) ขนาด 480g. ราคา 170 บาท 

น้ำยาประสานอะคริลิค Acrylic Mate (ขวดเล็ก) ขนาด 100g. ราคา 80 บาท 

 

 
Visitors: 299,898