ลวดเชื่อมอะคริลิค (Acrylic Welding Rod)

ลวดใช้ในการเชื่อมแผ่นอะคริลิค หรือเส้นดามอะคริลิคตามมุม และขอบต่างๆ 

(ACRYLIC WELDING ROD)

 

-แบบสามเหลี่ยม บรรจุ 100 เส้น/มัด มีขนาด 3 มิล, 4 มิล, 5 มิล และ 6 มิล   ความยาว 1.20 เมตร

 

-แบบสี่เหลี่ยม บรรจุ 100 เส้น/มัด มีขนาดหนา 2 มิล, 3 มิล และ 4 มิล      ความยาว 1.20 เมตร

 

 

 

   

Visitors: 299,897