โดมพลาสติก (DOME) / ท่อกลวงอะคริิลิค (TUBE) / ท่อตันแท่งกลม (EXTRUDED ACRYLIC ROD ROUND)

อกลวงอะคริลิค (ACRYLIC TUBE)

เล้นผ่าศูนย์กลาง / Outer Diameter (OD) : 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200 mm.

ความหนาของขอบท่อ : 2mm, 3mm. หรือ 5mm. 

ความยาว : 100cm หรือ 200 cm 

การนำไปใช้งาน : ใช้ใส่น้ำในการทดลองงานวิทยาศาสตร์ เป็นอุปกรณ์ในงานเฉพาะด้าน หรืองานวัดระดับน้ำ ฯลฯ

 

โดมอะคริลิค (DOME ACRYLIC) 

มีขนาดต่างๆ ตามความหนาได้ตามที่ต้องการ 

(ความหนา 3 มิล / 4 มิล / 5 มิล)

   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 cm /  20 cm  /  30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm / 70 cm /       80 cm / 90 cm / 100 cm / 120 cm


ท่อตันอะคริลิคแท่งกลม 

(EXTRUDED ACRYLIC ROD ROUND)

เล้นผ่าศูนย์กลาง  : 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 MM.

ความยาวท่อมีขนาด 1 เมตร และ 2 เมตร

 

ขนาดและราคาท่อกลวงอะคริลิค


เส้นผ่าศูนย์กลาง (MM) Diameter Out วัดนอก Thickness (MM) ความหนาท่อ Diameter In (MM) วัดใน  
 ราคาขาย/ท่อ ความยาว 1 เมตร   ราคาขาย/ท่อ ความยาว 2 เมตร 
6 1 4                  2xx                  3xx
8 1 6                  2xx                  3xx
10 1.5 7                  2xx                  3xx
12 2 8                  3xx                  5xx
15 2 11                  6xx               1,xxx
18 2 14                  6xx               1,xxx
20 2 16                  7xx               1,xxx
20 3 14                  7xx               1,xxx
25 2 21                  8xx               1,xxx
25 3 19                  8xx               1,xxx
30 3 24                  9xx               1,xxx
35 3 29                  9xx               1,xxx
40 3 34                  9xx               1,xxx
45 3 39                1,xxx               1,xxx
50 3 44                1,xxx               1,xxx
60 3 54                1,xxx               2,xxx
70 3 64                1,xxx               2,xxx
80 3 74                1,xxx               2,xxx
90 3 84                1,xxx               2,xxx
100 3 94                1,xxx               2,xxx
100 5 90                2,xxx               3,xxx
110 3 104                1,xxx               3,xxx
110 5 100                2,xxx               3,xxx
120 3 114                1,xxx               3,xxx
120 5 110                2,xxx               4,xxx
130 5 120                2,xxx               4,xxx
140 5 130                2,xxx               4,xxx
150 3 144                2,xxx               4,xxx
160 3 154                2,xxx               5,xxx
160 5 150                3,xxx               7,xxx
180 3 174                4,xxx               7,xxx
200 5 190                4,xxx               8,xxx


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
       
Visitors: 299,897