แผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นตันผิวส้ม

แผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นตันผิวส้ม

มีเฉด 4 สีให้ท่านเลือก

สีขมพู เขียว น้ำเงิน ขาว
ขนาด 2 มิล (1.22x2.44 เมตร)
ขนาด 3 มิล (1.22x2.44 เมตร)
ขนาด 4 มิล (1.22x2.44 เมตร)
ขนาด 2.5 มิล (1.22x1 เมตร)
ขนาด 2.7มิล (1.05x6 เมตร)
Scroll to Top