ลวดเชื่อมอะคริลิค / ลวดเชื่อมพีวีซี (WELDING ROD)

ลวดเชื่อมอะคริลิค /
ลวดเชื่อมพีวีซี
(WELDING ROD)

ลวดเชื่อมอะคริลิค (Acrylic Welding Rod)

ลวดเชื่อมอะคริลิค
(Acrylic Welding Rod)

ลวดใช้ในการเชื่อมแผ่นอะคริลิค หรือเส้นดามอะคริลิคตามมุม และขอบต่างๆ (ACRYLIC WELDING ROD)

แบบสามเหลี่ยม บรรจุ 100 เส้น/มัด

  • มีขนาด 3 มิล, 4 มิล, 5 มิล และ 6 มิล
  • ความยาว 1.20 เมตร

แบบสี่เหลี่ยม บรรจุ 100 เส้น/มัด

  • มีขนาดหนา 2 มิล, 3 มิล และ 4 มิล
  • ความยาว 1.20 เมตร
Scroll to Top