พลาสติกกันกระแทก (AIR BUBBLE)

พลาสติกกันกระแทก
(AIR BUBBLE)

พลาสติกกันกระแทก (AIR BUBBLE)

พลาสติกกันกระแทก
(AIR BUBBLE)

ใช้ห่อหุ้มกันแตกหัก กันแรงกระแทกของตัวสินค้า งานกระจก สินค้าเปราะบาง และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ

ขนาดหน้ากว้าง 1.30 x 100 เมตร

ขายปลีกราคาม้วนละ 700 บาท

Scroll to Top