น้ำยาประสานอะคริลิค (ACRYLIC LIQUID BINDER)

น้ำยาประสานอะคริลิค
(ACRYLIC LIQUID BINDER)

น้ำยาประสานอะคริลิค

บริษัท เศรษฐีสถาพร จำกัด จำหน่ายน้ำยาประสาน/เชื่อมอะคริลิค ใช้ในการประสานอะคริลิค Acrylic Mate และ Pan Glue

น้ำยาที่ได้จากการนำเอาสารเคมีมาผสมกัน จนเกิดเป็นสารที่มีองค์ประกอบใหม่ โดยสามารถนำไปใช้ในการประกอบชิ้นงานการแปรรูปจากแผ่นAcrylic ที่ต้องการความประณีตของชิ้นงานให้เกิดความสวยงามเป็นพิเศษ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ไม่ทำให้ชิ้นงานเกิดฟองอากาศ คราบฝ้าขาว ทำให้แนวเชื่อมต่อของชื้นงานโปร่งใสสวยงาม
  2. ชะลอการแห้งตัวของน้ำยาอย่างฉับพลัน จีงสามารถขยับปรับแต่งชิ้นงานขณะเชื่อมต่อได้ และแนวเชื่อมต่อจะติดแน่นหลังจากน้ำยาแห้งตัวดีแล้ว
  3. ใช้ Acrylic Mate ตกแต่งชิ้นงานที่มีตำหนิหรือมีเครื่องขัดขัดเงาเข้าไปไม่ถึง จะทำให้ผิวหน้าชิ้นงานมีความมันวาวมากขึ้น
  4. แนวเชื่อมรอยต่อของชิ้นงานแข็งแรง มีความใส เหมาะกับการนำไปใช้งานที่ต้องการความละเอียดสวยงามเพิ่มคุณค่าให้กับชิ้นงาน
  5. ไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง
Acrylic Mate
น้ำยาประสานอะคริลิค Acrylic Mate
ขวดใหญ่ - ขนาด 480g.
ราคา 170 บาท
น้ำยาประสานอะคริลิค Acrylic Mate
ขวดเล็ก - ขนาด 100g.
ราคา 80 บาท
Scroll to Top