ท่ออะคริลิคใส ราคาถูก / โดมอะคริลิค (DOME) / ท่อกลวงอะคริลิค (TUBE) / ท่อตันแท่งกลม

ท่ออะคริลิคใส /โดมอะคริลิค (DOME) / ท่อกลวงอะคริลิค (TUBE) / ท่อตันแท่งกลม (EXTRUDED ACRYLIC ROD ROUND)

โดมอะคริลิค (DOME)/ ท่ออะคริลิคใส /
ท่อกลวงอะคริลิค (TUBE) /
ท่อตันแท่งกลม (EXTRUDED ACRYLIC ROD ROUND)

โดมอะคริลิค (DOME ACRYLIC)

มีขนาดต่างๆ ตามความหนาได้ตามที่ต้องการ
(ความหนา 3 มิล / 4 มิล / 5 มิล)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 10 cm / 20 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm / 70 cm / 80 cm / 90 cm / 100 cm / 120 cm

ท่อตันอะคริลิคแท่งกลม (EXTRUDED ACRYLIC ROD ROUND)

เส้นผ่าศูนย์กลาง : 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 MM.

ความยาวท่อมีขนาด : 1 เมตร และ 2 เมตร

ท่ออะคริลิคกลวง (ACRYLIC TUBE)

เล้นผ่าศูนย์กลาง / Outer Diameter (OD) : 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 200 mm.

ความหนาของขอบท่อ : 2mm, 3mm. หรือ 5mm.

ความยาว : 100cm หรือ 200 cm

การนำไปใช้งาน : ใช้ใส่น้ำในการทดลองงานวิทยาศาสตร์ เป็นอุปกรณ์ในงานเฉพาะด้าน หรืองานวัดระดับน้ำ ฯลฯ

ขนาดและราคาท่อกลวงอะคริลิค

6 1 4 2xx 3xx
8 1 6 2xx 3xx
10 1.5 7 2xx 3xx
12 2 8 3xx 5xx
15 2 11 6xx 1,xxx
18 2 14 6xx 1,xxx
20 2 16 7xx 1,xxx
20 3 14 7xx 1,xxx
25 2 21 8xx 1,xxx
25 3 19 8xx 1,xxx
30 3 24 9xx 1,xxx
35 3 29 9xx 1,xxx
40 3 34 9xx 1,xxx
45 3 39 1,xxx 1,xxx
50 3 44 1,xxx 1,xxx
60 3 54 1,xxx 2,xxx
70 3 64 1,xxx 2,xxx
80 3 74 1,xxx 2,xxx
90 3 84 1,xxx 2,xxx
100 3 94 1,xxx 2,xxx
100 5 90 2,xxx 3,xxx
110 3 104 1,xxx 3,xxx
110 5 100 2,xxx 3,xxx
120 3 114 1,xxx 3,xxx
120 5 110 2,xxx 4,xxx
130 5 120 2,xxx 4,xxx
140 5 130 2,xxx 4,xxx
150 3 144 2,xxx 4,xxx
160 3 154 2,xxx 5,xxx
160 5 150 3,xxx 7,xxx
180 3 174 4,xxx 7,xxx
200 5 190 4,xxx 8,xxx
Scroll to Top