งานตัดเลเซอร์ CNC

งานตัดเลเซอร์ & CNC (LASER & CNC CUTTING)

งานตัดเลเซอร์ & CNC
(LASER & CNC CUTTING)

บริษัท เศรษฐีสถาพร จำกัด ให้บริการงานตัดเลเซอร์ และ CNC ขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเราจะสามารถทำการ ดัด ตัด พับ เจาะ ขุด หรือปั้มนูน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือแบบตัวอักษรที่ลูกค้าต้องการ

บริการของเรา

  • บริการตัดแผ่นด้วยเครื่อง เลเซอร์ CNC ขัดเงา
  • DI CUT ตัวอักษร และรูปทรงต่างๆ
  • บริการงานเจาะ ขุด ดัด และแกะสลักเลเซอร์ ตามแบบ
Scroll to Top